Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Preek van de week – 10 oktober

Pater Fons

In mijn ogen is die man uit het evangelie een heel verstandige kerel. 

De woorden van Jezus klinken natuurlijk heel idealistisch, verkoop al wat je hebt en geef het aan de armen, maar in de praktijk van het leven kun je er niets mee.
Die man was best een idealist, anders kwam hij niet met zijn vraag. Hij wilde ook best wat meer dan gewoon goed en plichtsgetrouw leven. Maar in Jezus’ antwoord voelt hij zich wel flink overvraagd, want alles verkopen was wel zijn toekomst verkopen en zo zijn leven heel onzeker maken. Dat gaat hem wel een paar grote stappen te ver en dat vind ik heel begrijpelijk.

Wie is zo gek om alles te verkopen wat hij heeft en dat aan de armen te geven? Iedereen die een beetje zijn gezonde verstand gebruikt, beseft dat het misschien wel een mooi gebaar is, maar dat je er in feite het armoede probleem daarmee niet oplost en voor jezelf alleen maar problemen schept. Nee, ik vind die man een heel verstandige kerel, maar of hij ook een wijze man is, daar kun je vraagtekens bij zetten.

Verstandig en wijs hebben voor ons meestal dezelfde betekenis, toch is er een groot verschil van inhoud en reikwijdte, zeker zoals het begrip wijsheid in het oosten gehanteerd werd, zoals er ook in de eerste lezing van vandaag over gesproken werd.
Iemand is verstandig als hij over dingen nadenkt, het voor en tegen op een rijtje zet en dan een keuze maakt. Dat is een heel belangrijke levenshouding, zeker als het gaat om meer fundamentele zaken die je leven grondig kunnen veranderen. 

Daar hebben we toch verstand voor gekregen.
Er zijn natuurlijk wel mensen die hun verstand lang niet altijd gebruiken, en maar doen wat in hen opkomt, of wat de anderen ook doen, maar soms moeten ze achteraf zeggen: wat ben ik dom geweest.

Maar echte wijsheid gaat veel verder van verstandelijk over dingen nadenken, het zit voor een deel in je hoofd maar ook voor een groot deel in je hart. In je hart zitten veel ervaringen, door ervaring wijs geworden, zeggen we wel. in je hart zit, als het goed is, ook een stuk idealisme, waardoor je vaak toch anders tegen dingen aankijkt.
De bijbel geeft ons voorbeelden. 

Het is oktobermaand en we zingen een aantal Marialiederen dus deze ochtend neem ik Maria als voorbeeld. In de litanie noemen wij haar: 

 “zetel der wijsheid”.

De kerk nodigt ons als het ware uit
om bij Maria op schoot te komen zitten
en te leren wat wijs en waar is.

Wanneer Maria wordt uitverkoren
om Gods Werk te doen,
dan laat zij zich daar niet op voorstaan,
maar dankt God en noemt zichzelf een dienares
Dát is wijsheid …
je vreugde vinden in dienstbaarheid.

Wanneer Maria bezoek krijgt van de Wijzen uit het Oosten
en ziet hoe die koninklijke mensen voor haar buigen,
dan vertelt de Bijbel hoe Maria daarmee omgaat.
Ze overweegt alles en bewaart het in haar hart.
Dát is wijsheid …
nadenken over wat er gebeurt
en er lessen voor je leven uit trekken.

Wanneer Jezus volwassen is
en op een bruiloft in Kana de wijn opraakt,
dan schenkt Maria haar vertrouwen
en daardoor kan nieuwe wijn geschonken worden.
“Doe maar wat Hij zegt”, is de raad van Maria.
Dát is de wijsheid van Maria …
doe wat Jezus zegt en je leven zal mooier, beter en rijker worden.

Wanneer Jezus aan het kruis sterft, staat een handjevol mensen bij Hem,
met in hun midden Maria.
Zij spreekt niet, zij is aanwezig, zij blijft Hem trouw.
Dát is de wijsheid van Maria …
ook wanneer woorden opraken en je het leven niet snapt,
kun je veel betekenen.
Juist op die momenten is trouw en vriendschap onmisbaar.

Wanneer Jezus uit de dood is opgestaan
en de leerlingen niet weten hoe het verder moet,
dan houden zij elkaar vast.
En Maria is hun midden.
Vanaf het begin heeft zij als het ware
de leerlingen van Jezus op haar schoot genomen.
Om met hen te bidden, om haar geloof te delen,
om te troosten, te bemoedigen,
om vreugde en hoop te schenken.

Wat is het mooi dat wij haar de titel geven: de zetel der wijsheid.
Een levenswijze moeder,
die ons leert vertrouwen op haar kind.
Laten wij voor haar buigen,
net zoals die Wijzen uit het Oosten.
Dan zal Maria ook onze woorden bewaren in haar hart.

Het is goed dat wij in deze maand Maria vieren,
want zij is een deskundige wanneer het gaat om de waarde van je leven.

Laten wij daarom biddend vragen aan Maria
om haar wijsheid met ons te delen en ons te leiden op de weg van Jezus haar zoon.

Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *