Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Geloofscommunicatie

Uitwisselen over onze binnenkant en het synodale proces

Op zaterdag 26 maart ’22 kwamen we met een aantal parochianen bij elkaar om samen uit te wisselen over het synodale proces, waarin de kerkleiding ons als gelovigen consulteert over wat we belangrijk vinden. 

Na het aansteken van een kaars, het zingen van een lied (“Zomaar een dak boven wat hoofden” – GvL 568) en het lezen van een stukje bijbel (Rechters 9, 7-20) wisselden we ervaringen uit, spraken we over wat er in ons leeft en over onze liefde voor de kerk.

Zo ging het over hoe een preek tot betekenisvolle gesprekken met vrienden kan leiden, hoe de communie de eigen ziel voedt, hoe de zondagsviering bezinning, houvast en een rustpunt biedt om bij te komen van de drukte van alledag en hoe het je geborgen weten in God vertrouwen voedt, steun biedt en aanvaarding stimuleert.

En ook over hoe samen zingen, bidden en vieren het gemeenschapsgevoel en onderlinge verbondenheid voeden.

We spraken uit hoe moeilijk we het soms vinden om aan anderen – kinderen, vrienden en bekenden – duidelijk te maken waarom we het geloof en de kerk zo waardevol vinden en waarom het ons zo dierbaar is… En we spraken uit dat we bij al onze zorgen over de toekomst van de kerk, uiteindelijk maar gewoon blijven vertrouwen op de werking van de Heilige Geest en steeds maar weer het eerstvolgende stapje zetten. Zoals we nu naar aanleiding van de consultatie door de paus van de gewone gelovigen met elkaar uitwisselden over ons geloof… 

Ook kwamen zaken aan de orde die we graag aan paus en bisschoppen zouden willen meegeven: meer ruimte voor vrouwen in de kerk, meer aandacht voor de vorming van (priester)voorgangers tot volwassen, evenwichtige en liefdevolle mensen en beter met de tijd meegaan door de kerkleiding.

Het was kortom een geanimeerde en inspirerende ochtend. Dat moge blijken uit de woorden die aan het eind klonken: “dit was heel zinvol”, “een verrijking” en “het smaakt naar meer!”

Aloys van Veldhoven
Anke Bisschops

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *