Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Categorie: Van de redactie

Van de redactie

Nieuwe pastoor van de Groesbeekse parochie Cosmas en Damianus Zondag 25 september heeft Pater Aloys zijn benoeming als pastoor van de Groesbeekse parochie Cosmas en Damianus aanvaard. In een overladen kerk, welke tevens het 100 jarig bestaan herdacht, werd de H.Mis voorgegaan door bisschop Gerard de Korte vanher bisdom den Bosch. Vooraf gegaan door vaandeldragers…
Lees meer

Van de redactie

Aflaathandel De huidige machtssituatie in onze wereld is blijkbaar van alle tijden. Met grote bedragen worden de huidige oorlogen en onrust gefinanciert. In 1517 publiceerde hij zijn 95 stellingen. Daar had hij meer dan goed over nagedacht en de eerste Rooms Katholieke priesters gaven hem zelfs gelijk.De winstgevende aflaathandel….

Van de redactie

Bezinningsdag Op zaterdag 18 juni zal er in de tuinzaal van ons klooster een bezinningsdag zijn over Pater Eymard en de eucharistische spiritualiteit. Aanvang  om 9.30 met de mogelijkheid om deel te nemen aan de Eucharistie viering in onze Sacramentskerk.Om 10.00 uur is er de inloop met koffie en thee.De afsluiting is om 13.30 uur.…
Lees meer

Van de redactie

Afgelopen zondag was de heilig verklaring van onze stadgenoot pater Titus Brandma in Rome. Een wijkgenoot, burgemeester Hubert Bruls, was daar ook bij aanwezig. Hij vond het een hele eer zoals hij in zijn laatste collum schreef, om dit als gelovige en als burgemeester mee te mogen maken. In de H. Mis stak Pater Fons een…
Lees meer

Van de redactie

Dodenherdenking Brakkenstein 4 mei 2022

Van de redactie

Palmzondag Op Palmzondag was een viering met kinderen die hun Palmpasen stok hadden gemaakt. Tijdens de viering was er een kleine tocht door de kerk met de kinderen en hun palmtakken. Na afloop ging Pieter met accordeon voor onder het zingen van Palm pasen liedjes om een aantal ouderen in de buurt bezoeken. Dat deze meer dan verrast waren, moge…
Lees meer

Van de redactie

Zondag 10 april is het Palmzondag. Van oudsher herdenken we de zegetocht van Jezus hem toegezwaaid met palmen. Op zaterdag 9 april gaan we met kinderen weer een palmpasen stok maken o.l.v. Pieter in de tuinzaal. Een aantal kinderen hebben zich al opgegeven, maar er kunnen er nooit genoeg zijn, dus … wees welkom. Graag…
Lees meer

Van de redactie

Gelukkig is hij die leert dragen wat hij niet kan veranderen. (Friedrich Schiller) Afgelopen week was er de uitvaart van Ivo van Tilburg in onze kerk. Ivo werd maar 45 jaar oud en afgelopen december trouwde hij met Thjamara in onze kerk, zie redactie 7 december 2021. Pater Aloys was bij beide vieringen de voorganger. Dat dit onheil er…
Lees meer

Van de redactie

Op 16 februari j.l. is een van onze vrijwillgers Hans Ronhaar, na een kortstondige ziekte overleden. Hans was een Brakkensteiner in hart en nieren. Een van zijn grote passies was fotograferen hetgeen hij veelvuldig deed voor de wijk, Nieuws uit Nijmegen en ook voor onze kerk. In november 2020 maakte Hans pro Deo een mooie…
Lees meer

Van de redactie

Herdenkingsdienst pater Dré van Zon Op zaterdag 5 februari was er een herdenkingsdienst voor Pater Andre ( Dré van Zon ). Vele familieleden waaronder zijn broer Sjef en meer familie inclusief de communiteit waren aanwezig. Zie aparte artikel gewijd aan deze dienst. https://kerkbrakkenstein.nl/wp/?p=1414 Aanpassing Coronaregels De strikte corona maatregelen zijn deels opgeheven. Zondag  20 februari…
Lees meer