Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Curriculum vitae Theo Ewals

Overloon 20 juni 1935+ Nijmegen 11 juli 2023

Theo is geboren in Overloon als jongste van 3 kinderen. Terwijl zijn 2 broers kozen voor het boerenleven, vertrok hij naar het kleinseminarie in Stevensbeek.

Na zijn studies werd hij op 15 maart 1964 priester gewijd door Mgr. Bekkers in Brakkenstein en vestigt zich  op 17 aug. in Stevensbeek, waar hij hulp-prefect wordt van de DSS en katecheet a/d Ulo aldaar.

Begin 1966 vertrekt hij via Lissabon naar Mozambique, waar hij 43 jaar lang zich inzet voor congregatie en kerk: in het pastoraat, als rechter van de diocesane rechtbank in Maputo, als novicemeester in de vorming van onze jonge religieuzen en als overste van de communiteit.

Na een arbeidzaam missieleven keert hij in juni 2009 naar Brakkenstein terug. Hier zal hij zich nog een aantal jaren verdienstelijk maken als vicaris en econoom, als pastor  in de kloosterkerk en de kruispuntkerk in Hatert en als lid van het bestuur van  Servitium Christi en v/d stichting steungroep André van Zon. Dat alles deed hij met veel toewijding tot een lelijke val met de fiets en slechter wordende ogen dat alles hem onmogelijk maakte.

Dan legt hij zich toe op portiersdiensten en het kosterswerk tot en met die morgen van 11 juli 2023, feestdag van de H. Benedictus. Die morgen dronk hij nog koffie met zijn confraters, maar verscheen niet bij het middageten. Als een medebroeder gaat kijken treft hij hem dood aan in de toilet/doucheruimte.

Theo was een echt familiemens. Middels brieven, mailtjes en bezoekjes  bleef hij op de hoogte van het wel en wee en sloeg geen datum over. Een ijzersterk geheugen hielp hem daarbij. Hij was een gewaardeerde medebroeder en trouw religieus.

Op 17 juli  hebben we hem na een druk bezochte eucharistieviering te ruste gelegd op het kloosterkerkhof te Brakkenstein.