Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Geschiedenis van het klooster en de kerk in Brakkenstein


Eerste kerk

1908
Inwijding klooster en kapel.

1916
Inwijding openbare kerk.

1965
Inwijding tweede kerk.

2011
Inwijding nieuwe klooster en derde kerk


Tweede kerk

In de 17e eeuw is er voor het eerst sprake van een landgoed ‘Brackesteyn’ (dus zonder tussen ‘n’) en de mensen uit deze streek gingen naar de kerk in Hatert. 

Aan het begin van de 20e eeuw kwam baron Rudolf van Hövell tot Westerflier, de eigenaar van het landgoed, in contact met de paters van het Allerheiligst Sacrament (s.s.s.). Zij bouwden op het hun aangeboden perceel aan de Heijendaalseweg een klooster, dat zij ‘Nieuw Brakkenstein’ noemden (met tussen ‘n’). Dit werd in 1908 ingewijd, met een kapel die niet openbaar was. In 1916 werd bij het klooster de eerste openbare kerk geconsacreerd. 

In 1926 werd ‘Roomsch Leven’ gebouwd.

In 1947 werd door de bisschop van Den Bosch de parochie opgericht en toevertrouwd aan de Paters van het Heilig Sacrament (een parochie met de status ‘concredita’), met pater Arthur Schelstraete s.s.s. als eerste pastoor. 


In de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw breidde de wijk zich naar alle kanten uit. Al gauw werd de kerk te klein. Uiteindelijk werd besloten tot een verbouwing die in 1965 zijn beslag kreeg. Het schip van de kerk werd verlengd en het interieur ingrijpend veranderd door architect Hendrik van de Leur. In het nieuwe gedeelte zorgden grote ramen voor veel licht. De glas-in-loodramen werden ontworpen door R. Mengelberg uit Utrecht. Het orgel werd gebouwd door de fa. Verschueren uit Heythuysen. 

In 1989 vond een interne verbouwing plaats om de inrichting van de kerk aan te passen aan het teruggelopen kerkbezoek. 

De parochie werd in 2006 aan de bisschop teruggegeven.


Derde kerk

Het sterk verouderde complex van klooster en parochiekerk werd in 2010 afgebroken en daarvoor is in 2011 een nieuw kleinschaliger klooster gekomen met bijbehorende paterskerk met 180 – 240 zitplaatsen. Het complex is ontworpen door Paul Diederen en het interieur van de kerk door Pim van Dijk.

De twee grote glas-in-loodramen naast het altaar komen uit de oude kerk en symboliseren de continuïteit van het geloof in Brakkenstein.

Voor foto’s en een beschrijving zie de website van architect Pim van Dijk:

https://pimvandijkdesigns.nl/de-sacramentskerk/