Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Vluchtelingen in Heumensoord

donderdag 10 maart 2016

Al meer dan honderd jaar is de Congregatie van het heilig Sacrament aanwezig in Nijmegen en is rondom de kerk en klooster de wijk Brakkenstein gegroeid. Deze wijk ligt in het noorden tegen de Radboud Universiteit en in het zuiden tegen de bossen van Heumensoord.

In deze bossen verblijven tijdens de Vierdaagse de militairen en dit terrein werd door het gemeentebestuur van Nijmegen aangewezen als tijdelijke opvangplaats voor drieduizend asielzoekers.

Begin oktober 2015 was er een bijeenkomst van de Raad van Kerken van Nijmegen met vertegenwoordigers van moskeeën om te brainstormen wat we voor de asielzoekers konden gaan doen. We wilden niet afwachten en meteen van start gaan als ze over een paar weken aan zouden komen. De Sacramentskerk stelde de kerk en de naastgelegen zaal ter beschikking. Dit initiatief werd door alle kerken, protestants en rooms-katholiek, ondersteund. Ook de moskeeën boden hun steun aan, met name voor de vertaling. 

Al na een week hadden zich ruim zestig mensen als vrijwilliger aangeboden.

Social Room

Het project kreeg als titel: Social Room. Door de weeks zijn er iedere ochtend vier vrijwilligers aanwezig om de bezoekers op te vangen. Ze kunnen komen voor rust, ontmoeting, gesprek en gebed en er wordt koffie en thee geschonken. In principe is er altijd iemand aanwezig die Arabisch spreekt, want toen we van start gingen, bleek dat de meeste bezoekers helemaal geen Engels spraken. 

Natuurlijk moesten er ook een hoop praktische zaken geregeld worden. Zo werden er hele praktische richtlijnen opgesteld voor de vele vragen die op ons zouden komen en naar welke instanties we dan door konden verwijzen.

Verder werd er materiaal voor kinderen geregeld zodat ze er konden spelen.

Omdat de zaal aan de kerk grenst, kan deze bij uitvaarten niet gebruikt worden om overlast te voorkomen. In het begin hadden we een bord gemaakt dat bij uitvaarten de Social Room gesloten was. Maar dit bleek niet te werken; de mensen bleven toch komen. Vandaar dat er dan een andere zaal ter beschikking wordt gesteld.

In de TROUW van 27 oktober 2015 stond een stuk getiteld ‘Wonen tussen de asielzoekers’ waarin enkele mensen geïnterviewd werden. De tekst eindigde met:

Binnenkort wil de kerk in de wijk starten met koffie-ochtenden voor vluchtelingen en wijkbewoners. ‘Dat lijkt me een goede manier om in contact te komen. Ik wil best iets doen, maar wat sluit aan bij hun behoeften? Hopelijk leren we elkaar de komende tijd een beetje beter kennen.’

Talen

Op het klooster en in de wijk kwamen borden met een uitnodiging en toelichting van de Social Room in het Engels en Arabisch. Op de kerkdeur kwam een bord in het Arabisch. Via een organisatie konden we bijbels in het Engels en Arabisch bestellen die we in de kerk ter beschikking stelden. 

Als er ’s middags mensen bij het klooster aanbellen voor hulp, dan is er niemand aanwezig die Arabisch spreekt. Moderne middelen als ‘Google translate’ op je smartphone zijn dan een ondersteuning om met de mensen in contact te komen en hun vragen te begrijpen.

Al na een paar weken bleek dat de bezoekers graag Nederlands wilden leren. Het klooster stelde een andere zaal ter beschikking waar door vrijwilligers ‘Oriëntatie op Nederland’ werd gegeven. Er zijn nu enkele groepen die deze cursus volgen.

Vieringen

Eind vorig jaar werd er een oecumenische kerstviering voor de asielzoekers georganiseerd De Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van Glane (Nederland) Mor Polycarpus kwam met een koor uit Duitsland. Ruim vijftig mensen kwamen naar deze viering waarin zowel Engels als Arabisch werd gesproken. Erna werden de aanwezigen een hapje en een drankje aangeboden. Voor de kinderen was er als Kerstgeschenk speelgoed ingepakt dat ze mee konden nemen.

Tijdens de zondagsochtendmis komen er zo’n twintig tot dertig mensen van Heumensoord. Ze hebben een iets andere tijdsbeleving dan de Nederlanders en komen in kleine groepjes tijdens de viering binnen gedruppeld. Je merkt dat de andere kerkbezoekers zich hier niet aan storen en ze van harte welkom heten. Als priester kun je tijdens de viering jammer genoeg niets tegen ze zeggen, omdat bijna niemand van hen Engels verstaat. 

Omdat Heumensoord een noodopvang is, verblijven de mensen er maar een korte tijd in afwachting van de feitelijke procedure. Daarom mis je op een gegeven moment mensen die regelmatig naar de vieringen kwamen.

Een van de vluchtelingen helpt iedere zondagochtend als portier: hij houdt voor iedereen de deur open en wenst iedereen een goedemorgen.

In de Veertigdagentijd is er iedere week op vrijdagmiddag een Kruisweg in het Arabisch.

Initiatieven

Dit is slechts een van de vele initiatieven die in Nijmegen ontstaan zijn. Allerlei organisaties en gezinnen bieden hulp aan om het leven van de vluchtelingen in Heumensoord op velerlei wijzen te verlichten. Onze kloostergemeenschap heeft hierin haar specifieke bijdrage.