Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Preek van de week

Pinksteren, Pater Aloys

Met Pinksteren sluiten wij een hele periode af. Dat begon op Aswoensdag waarop wij zijn begonnen met de veertigdagentijd. Het was andere tijd als andere jaren. De Paus had ons opgeroepen om een aantal vragen te beantwoorden. In heel de wereld kwamen mensen rond deze vragen bij elkaar. Ook in onze geloofsgemeenschap zijn wij bij elkaar geweest.

Vrijdag kregen wij van het bisdom een rapport aangeboden van 18 bladzijdes met de titel: “Hoopvol luisterend naar Gods Geest.” De titel pas bij Pinksteren: luisteren naar Gods Geest. Ik heb geen tijd gehad om het te lezen maar ik ben met een “natte vinger er door heen gelopen”. Thema als: Samen op weg”, reisgenoot, luisteren, mogelijkheden om ons zelf uit te spreken, vieren, samen een missie, Dialoog, oecumene, Gezag en medeverantwoordelijk zijn, ons zelf vormen in synodaliteit. Er is veel te vertellen over dit rapport en wij mogen er iets van vinden Het gaat te ver om over de verschillen thema’s iets te zeggen.

Toch zijn er vele herkenningspunten. Men vindt het “Samen-kerk-zijn” zo belangrijk maar men vindt door de samenvoegingen van parochies soms geen samen op weg. Ook het gehoord worden. Men voelt op verschillende plaatsen binnen ons bisdom niet gehoord. Pastors moeten meer luisteren en vorming krijgen in het luisteren. Inspraak van de gelovigen niet alleen nu maar ook in de toekomst. Jongeren en vernieuwing zou onze aandacht moeten hebben. Er moet gewerkt worden aan het gemeenschapsgevoel, zeker naar de samenvoegingen van parochies. De kerk moet meer naar buiten toen optreden niet met het vingertje maar met wijzenwoorden. Wij willen dit document verder doorgeven aan ieder van u die het graag wil lezen.

Door de eeuwen heen heeft de kerk zijn boodschap door vertelt en vormgegeven. Door de eeuwen heen zijn er nieuwe inzichten ontstaan of heeft de wetenschap de kerk “in gehaald”. Daarom is het, denk ik, een goede vraag: “Luisteren naar Gods Geest” wat betekent dat? Waar is in dit document Gods Geest? Wij hoorde, zojuist, het wonderlijk verhaal in de handelingen van de apostelen over vreemde talen en toch verstond men elkaar. Immers het ging over Gods grote daden. Wij hebben gelezen de afgelopen tijden uit de handelingen van de apostelen over hoe men wortelde met de vraag: Hoe nemen wij de Heidenen op in de gemeenschap van Jezus? Ook de eerste christenen had vragen en kwamen tot nieuw inzichten. Jezus zegt vandaag: “Als gij Mij liefhebt, zult he mijn geboden onderhouden. En de Vader zal de helper sturen de heilige Geest. Een helper. Dat betekent dan ook dat wij hulpvraag moeten hebben en hulp moeten toe laten? De weg gaan van Jezus is zijn barmhartigheid, zijn vergeving, zijn helen, zijn toekomst en leven. En de heilig Geest kan ons daartoe steunen daarom mogen of moeten wij bidden tot Haar. Of niet soms….??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *