Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Maand: maart 2023

Bezinning

Cyprianus, bisschop van Carthago (+ 258)

Agenda zondag 2 april

Voorganger: Pater Aloys Koffie drinken na de mis van 10:00 uur.

Preek van de week

Zondag 26 maart, 5e zondag van 40 dagentijd, Pater Jim Een groot gebaar en kleine details. Misschien mogen we dat zeggen over de evangelielezing van vandaag en die van de twee vorige zondagen. Dat grote gebaar komt van de Kerk, die deze drie verhalen uit het Johannes-evangelie achter elkaar heeft gezet. Het eerste verhaal, over de…
Lees meer

Gebedsintenties zondag 26 maart

Voor allen die rekenen op ons gebed en voor hen die wij met name noemen. Op 20 maart is overleden Ria van Vucht-Greib, op 94-jarige leeftijd Bidden we een ogenblik in stilte voor onze eigen intentie.

Bezinning

Henri Nauwen & Vincent de Paul

Agenda zondag 26 maart

Voorganger: Pater Jim

Goede week en Pasen 2023

In de Goede Week herdenken wij de laatste momenten van het leven van Jezus: vanaf zijn intrede in Jeruzalem op Palmzondag tot aan zijn verrijzenis op Pasen.  De jonge kerk vierde in de eerste eeuwen het Paasfeest op één dag, maar sinds de vierde eeuw ontstond het “Paastriduüm” van de gekruisigde, begraven en verrezen Heer. Deze driedaagse…
Lees meer

Van de redactie

De vastenactie van dit jaar is weer voor de mede parochie in Mozambique. Ze willen een sociaal centrum bouwen om midden tussen de mensen te gaan wonen om daardoor hen bij te staan. De recente advent actie was hier ook voor en bracht het respectabele bedraag van € 2250.00 op . Dit hadden we nooit…
Lees meer

Gebedsintenties woensdag 22 maart

Voor allen die rekenen op ons gebed en voor hen die wij met name noemen. Bidden we een ogenblik in stilte voor onze eigen intentie.

Preek van de week

Zondag 19 maart, 4de zondag van de veertigdagentijd, Pater Aloys Zien en niet zien. Wie heeft er van ons niet mee te maken. Vroeger kende wij dat spelletje: Ik zie ik zie wat jij niet ziet wat is het is. Je zei dan: “Groen” of andere kleur en jij moest dan raden wat de vrager gezien…
Lees meer