Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Categorie: Pasen

Goede week en Pasen 2023

In de Goede Week herdenken wij de laatste momenten van het leven van Jezus: vanaf zijn intrede in Jeruzalem op Palmzondag tot aan zijn verrijzenis op Pasen.  De jonge kerk vierde in de eerste eeuwen het Paasfeest op één dag, maar sinds de vierde eeuw ontstond het “Paastriduüm” van de gekruisigde, begraven en verrezen Heer. Deze driedaagse…
Lees meer

Van de redactie

Palmzondag Op Palmzondag was een viering met kinderen die hun Palmpasen stok hadden gemaakt. Tijdens de viering was er een kleine tocht door de kerk met de kinderen en hun palmtakken. Na afloop ging Pieter met accordeon voor onder het zingen van Palm pasen liedjes om een aantal ouderen in de buurt bezoeken. Dat deze meer dan verrast waren, moge…
Lees meer

Brief in Paastijd

Brief in de Paastijd voor parochianen Sacramentskerk en Parochie Cosmas en Damianus Beste Mensen, Terwijl ik in de hal van de kerk ben hoor ik op de achtergrond een lied: “Als de lente komt dan stuur ik jouw, tulpen uit Amsterdam”.  Even wil de zanger de stilte verdrijven uit zijn eigen leven, het leven op het…
Lees meer

Paasgroeten voor Boszicht en Aqua Viva

Door het isolement van Corona hebben velen gehoor gegeven aan het verzoek om een paasgroet te sturen aan de bewoners van de verzorgingstehuizen Boszicht en Aqua Viva. Als resultaat kunnen we heel veel mensen gelukkig maken met een mooie kaart waarvoor veel dank!

Paasbrief 2020

Voor de geloofsgemeenschap van de Sacramentskerk en de parochie Cosmas en Damianus  Beste mensen, Het zijn de lege stoelen waar ik tegen aan kijk, nu ik in de kerk ben. In mijn verbeelding zie ik mensen die regelmatig deze stoelen bezetten. Mensen die nu thuis zitten en beperkt zijn in hun doen en laten. Niemand…
Lees meer

Op Palmzondag gewijde palmtakken in de kerk

Op Palmzondag gewijde palmtakken liggen in de hal van de kerk klaar om opgehaald te worden.