Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Maand: februari 2024

Preek van de week

Zondag 25 februari, 2e Zondag veertigdagentijd, Pater Fons Als wij al de indruk zouden hebben dat de God die Abraham voor ogen staat kinderoffers vraagt, dan worden wij op het eind van het verhaal gerustgesteld. Het werkelijke offer dat van hem gevraagd wordt is van een andere aard maar niet minder ingrijpend.  Luisteren naar deze…
Lees meer

De Zingever

Column door Henk Overdijk. WONDER Er bestaat een mopje, ik heb het niet zelf bedacht, over een paar monniken en een dominee. Het is vast een oude grap, want zowel monniken als dominees zie je steeds minder… Het gaat zo: op een mooie dag besluiten twee kloosterlingen een hengeltje uit te gooien. Ze nemen, een…
Lees meer

2e zondag vasten

VEERTIGDAGENTIJD 2024 Evangelie: Marcus 9, 2-10  Beschermde handen, ervaring van licht, vasthouden en door geven. Op deze zondag gaat het over Petrus, Johannes en Jakobus die met Jezus de berg op gaan. Zij ontmoeten Mozes en Elia. Er klinkt een stem uit de wolk, die zegt: “Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!…
Lees meer

Bezinning

Agenda zondag 25 februari

10:00 uur, 2e zondag van de veertigdagentijd, voorganger: Pater Fons

1e zondag vasten 2024

VEERTIGDAGENTIJD 2024 Evangelie: Marcus 1, 12-15  Open je handen naar Gods weg van liefde en trouw. In het evangelie gaat Jezus de weg door de woestijn een weg van stenen en wordt door de duivel op de proef gesteld. De open handen (de 2 grote bladeren) om liefde en trouw te ontvangen. Aan de ene…
Lees meer

Van de redactie

Aswoensdag viering Aswoensdag vond in onze Sacramentskerk plaats tijdens de eucharistieviering door Pater Aloys. Het askruisje als teken van het einde van de “Carnaval“, mede als het begin van de vasten periode. De as die hiervoor werd gebruikt, kwam van de bezoekers van de kerk die het palmtakje van de Palmzondag van het vorig jaar…
Lees meer

Preek uitvaart Pater Piet

De lezingen voor deze viering heeft Piet zelf uitgezocht. In een map op zijn kamer vond ik zijn wens. Helaas stond er niet bij waarom. Dan had hij mij het wat gemakkelijker gemaakt. Ik heb wel een vermoeden. De eerste lezing uit Jesaja horen we vaker bij uitvaarten. Jesaja brengt beelden over de eindtijd, die zowel…
Lees meer

ABSOUTE medebroeder en priester

door Pater Eugène Heer Jezus,  wij zijn hier samengekomen om afscheid te nemen van onze dierbare medebroeder Piet de Bruin  Hij was een man van gebed, die U zocht in de stilte en die U vond in de gemeenschap.  Hij was een man van eenvoud, die leefde volgens het evangelie en alles deelde met zijn…
Lees meer

Gebedsintenties zondag 18 februari

Voor allen die rekenen op ons gebed en voor hen die wij met name noemen. Op 10 februari is overleden Thijs Graveth in de leeftijd van 73 jaar. Op 11 februari is overleden Aty Gerrits-Schneider in de leeftijd van 87 jaar. Bidden we een ogenblik in stilte voor onze eigen intentie.