Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Categorie: Van de schoonheid en de troost

Van de schoonheid en de troost (1157)

Vandaag, op de zesentwintigste zondag door het jaar (de tweede van de herfst op de oecumenische kalender), wordt er in de evangelielezing net als de vorige week zondag in een wijngaard gewerkt. Het rooms-katholieke leesrooster reikt de tekst van Matteüs 21,28-32 aan. Het oecumenische leesrooster laat de lezing eerder beginnen, bij vers 23, maar combineert…
Lees meer

Van de schoonheid en de troost (1153)

Op deze vijfentwintigste zondag door het jaar, op de oecumenische kalender de eerste van de herfst, biedt het leesrooster ons een overbekende lezing aan: Matteüs 20,1-16, de parabel van de werkers in de wijngaard. Een landheer (althans volgens de Willibrordvertaling en de NBV21; de Naardense Bijbel is met ‘huiseigenaar’ iets preciezer, want er staat in…
Lees meer

Van de schoonheid en de troost (1150)

Twee weken geleden zijn mijn vrouw en ik tijdens onze reis door Oostenrijk afgedaald in de crypte van de kerk van de jezuïeten in Innsbruck om eer te brengen aan twee belangrijke theologen: Karl Rahner en Josef Jungmann. Beiden hebben lange tijd gewerkt aan de theologische faculteit van de universiteit van Innsbruck, gesticht door de…
Lees meer

Van de schoonheid en de troost (1143)

Kijk, hij zwaait ons uit, die goede paus Franciscus. Joyce en ik gaan op reis. Tijd voor een reisgebed.In 1965 had de jezuïet pater Henri de Greeve (1892-1974), oprichter van de Bond Zonder Naam en bedenker van het motto ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’, in het jezuïetentijdschrift De Nieuwe Linie zijn zorg uitgesproken over…
Lees meer

Van de schoonheid en de troost (1142)

Gisteren werd in de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting bij Nijmegen (maar officieel gemeente Berg en Dal), een locatie van de Nijmeegse parochie Heilige Drie-eenheid, feestelijk gevierd dat Herwi Rikhof veertig jaar geleden door bisschop Jan Bluyssen tot priester werd gewijd. Herwi Rikhof is hoogleraar systematische theologie geweest aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht en…
Lees meer

Van de schoonheid en de troost (1131)

Roberta Bondi is een groot kenner van de vroegchristelijke literatuur, vooral die van de eerste generaties monniken. Zij was tot 2006, toen zij met emeritaat ging, hoogleraar kerkgeschiedenis aan Candler School of Theology, de theologische faculteit van Emory University, een door de methodisten opgerichte universiteit dichtbij Atlanta in de Verenigde Staten. Haar eigen confessionele achtergrond…
Lees meer

Van de schoonheid en de troost (1130)

Vandaag, op de twintigste zondag door het jaar en de negende van de zomer, heerst er op de leesroosters grote eensgezindheid. Het rooms-katholieke en het oecumenische leesrooster reiken dezelfde drie lezingen aan: Jesaja 56,1-7, Romeinen 11,13-24 en Matteüs 15,21-28. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij alle drie gaan over het grensoverschrijdende van God. Voor…
Lees meer