Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Categorie: Pinksteren

Van de redactie

Inmiddels is de bloemenkrans van ons kruisbeeld aan de Houtenlaan aangepast aan de rode Pinksterkleuren. Ook de beplanting is aangepast. Met dank aan Marcel Jansen en Dorry Sleutels

Preek van de week

Pinksteren, Pater Aloys Met Pinksteren sluiten wij een hele periode af. Dat begon op Aswoensdag waarop wij zijn begonnen met de veertigdagentijd. Het was andere tijd als andere jaren. De Paus had ons opgeroepen om een aantal vragen te beantwoorden. In heel de wereld kwamen mensen rond deze vragen bij elkaar. Ook in onze geloofsgemeenschap…
Lees meer

Pinkstergroet

Laat de geest in ons zijn werk doen, om samen de geestkracht er in te houden.‘Hartelijke Pinkstergroet’

Bezinning

Stort uw geest uit … Stort uw Geest uitover jong en oudover man en vrouwover hoog en laagover west en oost. Stort uw vuur uitin het hart van de mensenin de mond van de mensenin de handen van de mensen. Zend uw adem neerover hen die gelovenover allen die twijfelenover allen die liefhebbenover allen die…
Lees meer

Feest van de herschepping – Pinksteren 2020

Het Paasfeest, Hemelvaart en ook het Pinksterfeest vieren wij dit jaar met gesloten kerkgebouwen. Vanaf half maart waren omwille van de volksgezondheid, in de ogen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen, stringente regels noodzakelijk. Met name ouderen zijn extra kwetsbaar voor het rondwarende virus. En vooral oudere mensen verzamelen zich in onze kerkgebouwen voor…
Lees meer