Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Maand: oktober 2023

Bezinning

Agenda zondag 29 oktober

Zondag 10:00 uur, Allerheiligen, voorganger: Pater Fons, Zondag 15:00 uur, Allerzielen, voorganger: Pater Aloys

Gebedsintenties zondag 22 oktober

Voor allen die rekenen op ons gebed en voor hen die wij met name noemen. Bidden we een ogenblik in stilte voor onze eigen intentie.

Bezinning

Agenda zondag 22 oktober

Zondag 10:00 uur, 29e zondag door het jaar, voorganger: Pater Aloys

Van de schoonheid en de troost (1168)

Vandaag, op 16 oktober, wordt op de katholieke feestkalender de gedachtenis gevierd van de heilige Gerardus Majella (1726-1755), een van de heiligen van de congregatie van de redemptoristen. De waarschijnlijk bekendste devotieplaats voor Gerardus in Nederland is het Klooster Wittem, Pleisterplaats voor de ziel, in Zuid-Limburg, gelegen dichtbij of misschien wel midden in het aardse…
Lees meer

Gebedsintenties zondag 15 oktober

Voor allen die rekenen op ons gebed en voor hen die wij met name noemen. Op 9 oktober is overleden op 92-jarige leeftijd Lenie Rossen-Geudjes Bidden we een ogenblik in stilte voor onze eigen intentie.

Gebedsintenties zondag 8 oktober

Voor allen die rekenen op ons gebed en voor hen die wij met name noemen. Op 3 oktober is overleden Annie Lamers-Willemsen op 97-jarige leeftijd Bidden we een ogenblik in stilte voor onze eigen intentie.

Van de redactie

Hernieuwing van de gelofte van Pater Jim Dit zijn de gebeden die uitgesproken zijn tijdens de hernieuwing van de gelofte van Pater Jim ten overstaande van zijn mede confraters waaronder pater Eugène uit Parijs en een grote  kerkgemeenschap op zondag 15 oktober j.l. HERNIEUWING VAN DE GELOFTEN  Gebed na de preek of de geloofsbelijdenis Broeders…
Lees meer

Preek van de week

Zondag 15 oktober, Professie Jim, pater Èugene In de eerste lezing beschrijft Jesaja een visioen van een messiaanse maaltijd. Op het einde der tijden zal God alle stammen van Israël samenbrengen op zijn heilige berg Sion om maaltijd met hen houden. Maar niet alleen de stammen van Israël; in de tekst wordt regelmatig gesproken over…
Lees meer