Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Preek van de week

Zondag 13 november, Pater Aloys

Wat zou Willebord gedachten hebben toen hij naar de laaglanden uitging. Dat dit zou uit groeien tot een land met vele kerken? Wij zien overal prachtige kerken onder andere de prachtige Domtoren in Utrecht. De verkondiging, door hem, van de boodschap van Christus, was niet gemakkelijk. Zou hij gedacht hebben de kerk ooit zo verdeeld zou worden? Overal zien wij in ons land prachtige kerken die ons herinneren aan een rijk en christelijk leven. Toch wij zien hoe zij in handen van het algemene nut vervallen of afgebroken worden. 

Kijk maar, horen wij vandaag van Jezus zeggen, kijk maar na deze gebouwen. Er zal geen steen op de ander blijven liggen. Het is allemaal vergankelijk maar laat u niet uit veld slaan. Blijf staat en geeft getuigenis van mij in woord en daad. In de zaligsprekingen zullen deze getuigenis beluisteren in korte samenvattingen. En een van die zaligsprekingen willen wij vandaag belichten. De armen die die ons verbindt met alle mensen. Wie kent geen armoede dichtbij of ver weg? 

Maar wat is armoede. Wij zeggen wel eens: “Dat is armoede” bij een kledingstuk dat dat versleten is. Maar armoede is een iets dat duidelijk omschreven is in het woorden boek: 

Het is namelijk het niet kunnen rond komen met de wezenlijke levensbehoefte om mensen waardig een bestaan te leiden. Schoon en drinkwater, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidzorg.

Armoede ontstaat bij regelmatig tekort aan middel om te betalen in natuur of geld.

Ook het niet mee kunnen doen met algemene goederen zoals reizen met trien. Dit wordt vaak ervaren als armoede.

Armoede is niet altijd zichtbaar. En de wet op de privacy verhinder vaak om daar achter te komen.

Als Jezus het vandaag heeft over waakzaam zijn heeft dat alles te maken met het werk maken aan deze aarde. Dat ieder mens een mens waardig bestaan kan leiden. Dat armoede de wereld uit moet. Een eerlijk verdeling van de goederen der aard. Het gaat hem niet om het einde der aarde. Dat komt wel maar hier en nu werk maken van een aarde waar ieder mens gelukkig is daar gaat het om. En dat kost soms moeite immers iedereen heeft zij of haar belangen. Niemand wil minder gaan verdienen maar als dat te goed komt aan de armen? Niet alleen in Nederland maar voor heel de wereld. Ik voel het bij mij zelf ook. Je wil toch zo goed mogelijk je eigen leven leiden. En toch als wij echt de rijkdom moet verdelen onder volkeren zullen moet inleveren. En dat zal niet gemakkelijk zijn en niet iedereen zal dit waarderen. Wij hoorde in het evangelie het zal er op aan komen om getuigenis af te leggen of niet soms?? Maar wij hebben voorgangers Sint Willebrord, Sint Maarten enz… die ons aan herinneren dat wij moeten omzien na elkaar en daarmee omzien na God. Heb er maar vertrouwen in wees niet bang voor oorlog, voor tegenstaan, voor een mening van geven in plaats van nemen. Als je iemand tegenkomt die je vraag om een bijdragen wees niet bang. Misschien kan je met hem of haar mee lopen om hen uit de armoede te helpen. 

Heb vertrouwen ieder haar is geteld. Hoorde wij in het evangelie. Voor sommigen is dat sneller geteld dan voor de ander maar heb vertrouwen weet dat er mensen zijn die misschien van hun grote armoede kende dan jij en ik en die ook deelde van hun armoede. Willerbord zal trots op je zijn of niet soms??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *