Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Goede week en Pasen 2023

In de Goede Week herdenken wij de laatste momenten van het leven van Jezus: vanaf zijn intrede in Jeruzalem op Palmzondag tot aan zijn verrijzenis op Pasen. 

De jonge kerk vierde in de eerste eeuwen het Paasfeest op één dag, maar sinds de vierde eeuw ontstond het “Paastriduüm” van de gekruisigde, begraven en verrezen Heer. Deze driedaagse begint met Witte Donderdag en eindigt met  Paaszondag. Later voegde men daar nog de intocht van Jezus in Jeruzalem aan toe, wat werd gevierd op de zondag voor Pasen (Palmzondag). 

Zo ontstond de Goede Week. Het voorvoegsel ‘goed’ vindt zijn oorsprong in ‘het goed’ dat aan alle mensen wordt toegezegd: het kwade, zelfs de dood krijgen nooit het laatste woord, maar hoop en leven.  Andere benamingen voor deze  week zijn ‘Stille Week’, ‘Grote Week’ of ‘Heilige Week’.


Palmzondag  2 april

10.00 uur      Eucharistieviering met Palmwijding. 

Informatie over het maken van de Palmpasenstokken met kinderen zie informatiebord in de hal, het Contactblad of de website Sacramentskerk.


Maan-  dins- en woensdag: Eucharistieviering 9.30 uur


Boeteviering  dinsdag  4 april

Als voorbereiding op de grote feesten  (Kerstmis en Pasen) wordt een boeteviering gehouden waarin we onze nood aan bekering kunnen uitdrukken en Gods vergeving mogen ontvangen. 

Daarnaast bestaat steeds de mogelijkheid tot het spreken van een persoonlijke biecht.  Daartoe neemt men zelf contact op.  

De boeteviering begint om 15.00 uur


Witte Donderdag    6 april

Op Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal van Jezus en zijn

leerlingen. De benaming verwijst naar het  witte gewaad dat de priester draagt tijdens de viering, een contrast met de andere dagen van de vasten, waarop de liturgische  kleur paars is. We herdenken  naast het laatste avondmaal  ook de voetwassing: Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Hiermee maakt Jezus duidelijk hoe je als christen leven moet: elkaar in liefde en waardering dienstbaar zijn.

09.30 uur Metten   Viering samen de communiteit met gezongen psalmen en lezingen.

19.00 uur Eucharistieviering. Na de viering stille aanbidding tot 21.00 uur.


Goede Vrijdag  7 april

Op Goede Vrijdag herdenken we  het lijden en de dood van Jezus. We beluisteren het lijdensverhaal en brengen hulde aan het kruis. Hoewel het lijden en sterven van Jezus centraal staat, spreekt de Kerk toch van ‘Goede’ Vrijdag, om erop te wijzen dat Jezus zichzelf heeft weggecijferd en zijn leven heeft gegeven voor anderen.

09.30 uur Metten

15.00 uur Kruisweg

19.00 uur Viering Lijden en sterven van de Heer en kruisverering


Stille Zaterdag 8 april

Op Stille Zaterdag blijft de kerk en het altaar leeg:  de rustdag  tussen dood (Goede Vrijdag) en opstanding (Pasen). ‘ s Avonds  wordt de paaswake gevierd. Deze paaswake heeft een vierledige  structuur 

(1). De viering begint in het duister. Eerst wordt het vuur gewijd en vervolgens de paaskaars ontstoken.

(2) Daarna volgt de woorddienst met o.a. het scheppingsverhaal, het verhaal van de uittocht van het volk Israël uit Egypte en het evangelie  waar we horen dat vrouwen vaststellen dat de steen voor Jezus’ graf was weggerold. 

(3) We spreken daarna ons geloof uit en hernieuwen de beloften die bij ons doopsel werden uitgesproken. 

(4) Tenslotte vieren we eucharistie met brood en wijn.

09.30 uur Metten

21.00 uur Paaswake

Pasen is ongetwijfeld het belangrijkste feest voor een christen. De opstanding of verrijzenis van Jezus is de immers basis van ons geloof. We hebben aan de ene kant weet van de heftige en schrijnende realiteit van de dood, aan de andere kant weet van de overwinning op de dood door de opstanding van Jezus. Pasen is het feest van toekomst, hoop en leven. We weten wel dat schrijnende pijn en heftig verdriet in dit leven een realiteit zijn, maar geloven dat ze nooit het laatste woord krijgen. Het is een ‘geloven’ want bewijzen kunnen we niet, enkel maar vertrouwen in God.

Pasen is een feest: we vieren de opstanding van Jezus uit de dood. We kunnen het dus eigenlijk niet helemaal  uitleggen. We kunnen wel met kleine stappen proberen voor elkaar elke vorm van pijn, geweld en verdriet te overwinnen in het dagelijks leven.


Eerste Paasdag      9 april  

10.00 uur Eucharistieviering


Tweede Paasdag  10 april 

10.00 uur Eucharistieviering


De Goede Week is dus niet zomaar een week. Een week om samen te beleven in stilte en hoop. Graag nodigen we u dan ook uit voor onze vieringen in de Goede Week.


VASTENACTIE 2023 SACRAMENTSKERK

Ook dit jaar willen wij de Vastenactie houden voor onze jonge gemeenschap van de parochie Johannes Brito in Moamba, dat ligt in het binnenland, 60 km van Maputo, de hoofdstad van Mozambiek. 

De bisschop heeft gevraagd of onze paters in Moamba tussen de mensen willen gaan wonen om hen zo goed mogelijk bij te staan.  Dat doen zij o.a. door het bouwen van een sociaal-centrum.

Voor hun project willen wij actie voeren. Steunt u ons?

Een bedrag in enveloppe in het offerblok of overmaken naar 

IBAN NL92 INGB 0000 8420 70
T.n.v. Paters van het Allerh. Sacrament
Met vermelding van: Vastenactie 2023

Onze hartelijke dank.
De Stuurgroep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *