Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Preek van de week

Zondag 26 mei, Heilige Drie-eenheid, Pater Fons

Het is half mei geweest, de IJsheiligen zijn voorbij, de tijd om in de tuin te werken. Misschien ook nieuwe planten kopen.

Wie in een tuincentrum of bloemenzaak iets planten of bloemen koopt kan bij de kassa de vraag krijgen:

“Heeft u ook grond nodig, of voeding”.
Dan bedoelt hij of zij  natuurlijk de bloemen.

Maar die vraag zou net zo goed u of mij kunnen betreffen.
Heeft u nog grond nodig, of voeding?
Want net zoals b.v. een geranium,
hebben ook wij een goede ondergrond nodig
en voeding,
anders komen we niet tot bloei.

Dat geldt zeker ook voor de groei in je geloof.
Jezus zelf heeft ons dat voorgeleefd.

Hij vond een goede bodem onder zijn leven,
Jezus wortelde in de verhalen van het Oude Testament,
in het geloof van het Joodse volk.
Hij leefde vanuit dat geloof in een God die oneindig groot is,
Schepper van al wat leeft,
maar die tegelijkertijd mensen nabij is
in hun lief en leed,
die een slavenvolk bevrijdde
en een herder tot koning maakte.

Zo leerde Hij God zien
en Hij noemde Hem zijn Vader,
de allerbeste Vader die je maar kunt denken.
Die verbondenheid met de Hemelse Vader was de grond onder zijn voeten.

Jezus vond ook voeding, dat was namelijk de Heilige Geest.
De kracht die Hem bezielde   en moed gaf.

De Heilige Geest voedde Jezus,
zodat Hij zachtmoedig was en goed,
wanneer vermoeide mensen tot Hem kwamen.
Maar ook vol vuur en kracht wanneer hij de waarheid moest spreken.

Jezus maakt de eenheid compleet.
Hij ademt de Geest in
en leert ons roepen:
“Abba, Vader” …  zoals de tweede lezing het zo mooi zei.

In Jezus wordt de grond zichtbaar
waarop ook wij mogen wandelen.
De eeuwenoude verhalen
die ons uitnodigen om met God op weg te gaan,
vanuit de slavernij naar de vrijheid,
vanuit de oppervlakkigheid naar een zinvol bestaan,
vanuit de leegte naar de volheid,
vanuit de dood naar het leven.

In Jezus wordt ook de kracht zichtbaar
die we nodig hebben om die weg te volgen,
om het vol te houden,
zodat we de waarheid spreken,
de hoop bewaren,
de liefde delen.

Op dit feest van de Heilige Drie-eenheid nodigt Jezus ons uit
om door Hem te delen
in zijn relatie met de Vader.
Om kracht op te doen.

Ooit werden wij gedoopt in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Dat klonk als een belofte,
dat God altijd bij ons zal zijn.
Maar dat klonk ook als een opdracht,
om mensen van God te zijn,
die in deze wereld getuigen
geloof, hoop en liefde.

Net zoals de geraniums in je tuin, heeft dat geloof een bodem nodig
en voeding.
De beste grond om je geloof in te planten,
dat zijn de verhalen van ons geloof.
Ze vertellen over God die oneindig groot is
en die toch ieder mens bij name kent.
De voeding waarom we mogen vragen,
is de Heilige Geest.

Het innerlijk kompas, waardoor je hart weet wat goed is en wat niet.
De kracht om desnoods tegen de stroom in te gaan,
om te spreken,
en te doen
wat Jezus heeft voorgeleefd.

Beste mensen,
geloven begint niet door achter de geraniums te gaan zitten,
maar door het voorbeeld van Jezus na te volgen.
Je zult het ervaren …
hoe goed het doet
wanneer Hij zijn leven in dat van jou mag planten.

Amen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *