Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Welkom in de Sacramentskerk


Telefoonnummer Pater Aloys: 06-20164473 of 024-3590601

Agenda zondag 19 maart

Voorganger: Pater Aloys Koffie drinken na de mis van 10:00 uur.

Agenda Palmpasen

Gebedsintenties dinsdag 7 maart

Voor allen die rekenen op ons gebed en voor hen die wij met name noemen. Bidden we een ogenblik in stilte voor onze eigen intentie.

Gebedsintenties zondag 5 maart

Voor allen die rekenen op ons gebed en voor hen die wij met name noemen. Bidden we een ogenblik in stilte voor onze eigen intentie.

Gebedsintenties zondag 12 maart

Voor allen die rekenen op ons gebed en voor hen die wij met name noemen. Bidden we een ogenblik in stilte voor onze eigen intentie.

Bezinning

Augustinus van Hippo & Moeder Teresa van Calcutta

Agenda zondag 12 maart

Voorganger: Pater Fons

Contactblad Sacramentskerk – Nr 68

Brakkenstein – maart – april 2023 – nr 68 U kunt het blad downloaden met onderstaande link of het blad lezen direct op deze pagina. https://kerkbrakkenstein.nl/wp/wp-content/uploads/2023/03/contactblad_nr68.pdf

Preek van de week

Zondag 5 maart, 2e zondag van de vasten, Pastoor Jacques We kennen allemaal wel het lied ‘Pelgrimstocht der mensen’. Ons leven in geloof is te zien als een reis of pelgrimage met en naar God toe. Pelgrimeren is in de drie monotheïstische godsdiensten veelal een vast onderdeel. In het Oude en Nieuwe Testament bestaat de gelovige…
Lees meer

Preek van de week

Zondag 26 februari, 1e zondag van de vasten, Pater Jim Op Aswoensdag zijn we begonnen aan de veertigdagentijd, een periode van inkeer en bezinning, waarin we Jezus zullen volgen op Zijn weg naar Jeruzalem. Vandaag zijn we met Hem in de woestijn, waar Hij op de proef wordt gesteld. Het gaat dan onder meer over…
Lees meer