Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Welkom in de Sacramentskerk


Telefoonnummer Pater Aloys: 06-20164473 of 024-3590601

Bezinning

Agenda zondag 18 februari

10:00 uur, 1e zondag van de veertigdagentijd, voorganger: Pater Jim. Koffie na de mis.

Van de redactie

Tot ons leedwezen is vrijdag 9 februari Pater Piet de Bruijn overleden. Hij was de oudste van onze  communiteit van Brakkenstein. We verliezen in hem een vriendelijke en humoristische priester, die ondanks zijn hoge leeftijd, nog altijd in onze kerk mee concelebreerde en waar mogelijk ook aanwezig was. Zijn uitvaart vindt plaats vrijdag 16 februari…
Lees meer

Van de schoonheid en de troost (1263)

Door Peter Nissen. Hand in hand zijn Dries van Agt en zijn vrouw Eugenie Krekelberg (‘mijn meisje’) afgelopen maandag, beiden 93 jaar oud, de eeuwigheid binnengetreden. Ik herdenk hen met respect en grote waardering.Wij verschilden in leeftijd ongeveer een generatie. Toen Van Agt minister-president was, was ik student, en voor ons, kritische studenten, was hij…
Lees meer

Aswoensdag

Woensdag 14 februari om 09:30 uur in de Sacrementskerk

Gebedsintenties zondag 11 februari

Voor allen die rekenen op ons gebed en voor hen die wij met name noemen. Op 5 februari is overleden Carel Pols in de leeftijd van 85 jaar. Op 9 februari is overleden pater Piet de Bruin sss in de leeftijd van 101 jaar. Bidden we een ogenblik in stilte voor onze eigen intentie.

Bezinning

Agenda zondag 11 februari

10:00 uur, 6e zondag door het jaar, voorganger: Pater Aloys

Preek van de week

Zondag 4 februari, 5e Zondag door het jaar, Pater Fons In december stond er een artikel in het Katholiek Nieuwsblad over priesters met een burn-out. Ze spraken zelfs over een golf van burn-outs bij Nederlandse pastoors. Er werden enkele geïnterviewd en daaruit kwam naar voren dat  toenemende werkdruk, parochiefusies, financiële problemen van de parochie en kerksluitingen…
Lees meer

Gebedsintenties zondag 4 februari

Voor allen die rekenen op ons gebed en voor hen die wij met name noemen. Op 30 januari is overleden Ilse Loeff-Vael in de leeftijd van 90 jaar. Bidden we een ogenblik in stilte voor onze eigen intentie.