Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Woord van vader Abt uit Egmond

Heiligheid

Er zijn geen woorden voor de humanitaire ramp die zich momenteel in ons eigen continent voltrekt. Een wereld waarin het woord een desastreuze rol vervult. Fake news van de ergste soort, leugen, verdachtmaking, laster en ga maar door.

Maar in die wereld klinkt te midden van alle ellende ook een ander woord. Een woord dat niet afbreekt en vernielt, maar een woord van zegening en heiliging, dat leven schept en in stand houdt.

De eerste week van de veertigdagentijd begon met een lezing uit het boek Leviticus, een passage uit de zogenaamde heiligheidswet. ‘Wees heilig, want ik de Heer uw God ben heilig,’ klonk het daar. En dan volgen er in hoofdstuk 19 een hele reeks wetten die ons als leefregels op het hart worden gedrukt. Daar moeten wij het mee doen in deze veertigdagentijd. Leefregels voor het leven van alledag, die ons met beide benen op de grond zetten. Maar in al hun alledaagsheid woorden die leven geven en leven dragen. Woorden in wie Gods heiligheid ons rakelings nabij komt, zijn eigen leven, dat vlees en bloed wil worden in ons bestaan.

‘ Strooi geen lasterpraat rond over elkaar en sta uw naaste niet naar het leven. Ik ben de Heer.’ … ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer.’( Lev. 19,16, 18)   Laat het in goede aarde vallen zoals het in Jezus mens geworden is, opdat het aanschijn der aarde mag worden vernieuwd en Pasen ons voorland mag zijn.

Abt Thijs Ketelaars

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *