Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Preek van de week

Zondag 12 juni, Pater Jim

Feestdag van de heilige Drie-eenheid

Het valt niet meteen op, maar aan het begin van deze mis was er iets vreemds. Het zit in de eerste zin die luidt: “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” Het gaat over één naam, en dan volgen er drie: de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Dit schetst in een notedop het mysterie dat we vandaag onder ogen zien: het is drie, en toch één. Dat is jaarlijks aan de orde op het hoogfeest van de H. Drie-eenheid. Misschien denken we dan bij het begin van de viering dat aan het eind het mysterie wel verklaard of opgelost is. Ik vrees dat die verwachting ook dit jaar niet zal uitkomen.

Dit hoogfeest zou je de afronding kunnen noemen van een serie hoogfeesten, van Kerstmis tot en met Pinksteren. Die feesten hebben alle een bepaalde overeenkomst: ze gaan over activiteiten van Jezus, over dingen die gebéuren. Met Kerstmis wordt Hij geboren. In de Goede Week stelt Hij de eucharistie in, en sterft Hij aan het kruis. Met Pasen verrijst Hij. Op Hemelvaartsdag gaat Hij naar de hemel. Met Pinksteren schenkt Hij ons de Heilige Geest. Allemaal gebeurtenissen. De Emmausgangers vragen dan ook aan Jezus: bent u de enige die niet weet wat er in Jeruzalem is gebéurd? 

Het feest van vandaag is anders. Dit feest heeft geen plek of gebeurtenis. Het gaat niet om het doen, maar om het zijn. Het gaat over de vraag wie God ís, de God van Kerstmis, Pasen en Pinksteren. En het gaat ook over de vraag wie wij zijn, want wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.

Als we dit met ons verstand benaderen, dan komen we er niet uit. We hebben daar hulp bij nodig. Dat is ook waar Jezus over spreekt in de evangelielezing van vandaag. Hij zegt tot zijn leerlingen: “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, dan zal Hij u tot de volle waarheid brengen.” 

Nu wil het geval dat wij dezelfde Geest hebben ontvangen toen we gedoopt en gevormd werden. Je zou dus denken dat wij tot de volle waarheid zijn gebracht. En toch lijkt het mysterie op afstand te blijven. Is daar iets aan te doen? 

Paus Benedictus XVI meende van wel. Hij zei eens: het is de liturgie die ons kan helpen dieper binnen te gaan in het mysterie. Het gaat dan, zei hij, om een ontmoeting met Christus, onder andere in de Eucharistie. In die ontmoeting zit de waarheid. Niet het verstandelijk begrip, maar een ander soort weten. Een geloofsweten.

Elke dag gaan verspreid over de wereld miljoenen mensen naar de Mis. Waarom doen ze dat? Omdat de Geest van de Waarheid heeft verteld dat we God daar op een bijzondere wijze kunnen ontmoeten. We zijn dan bijeen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Alledrie zijn samen aanwezig, getuige ook deze tekst uit een eucharistisch gebed: “God, onze Vader, wij vragen U: zend de kracht van uw heilige Geest opdat brood en wijn Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon.” De Vader, de Geest en de Zoon.

Het feest van de H Drie-eenheid gaat over het zijn van God. En aangezien wij naar zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen, gaat dit ook over de vraag wie wij werkelijk zijn. Vader, Zoon en Geest zijn volkomen één, ongescheiden, en vervuld van een wederzijdse, onvoorwaardelijke liefde. Zo zijn ook wij bedoeld. God wil dat de Geest ons binnen leidt in het mysterie van zijn wezen en dat we deel gaan uitmaken van deze heilige Drie-eenheid. Zoals Jezus zei: “Blijf in mijn liefde.” 

Het is niet nodig dat we met ons verstand vat krijgen op het mysterie. We mogen het hier in waarheid laten gebeuren. In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *