Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Van de redactie

Bezinningsdag

Op zaterdag 18 juni zal er in de tuinzaal van ons klooster een bezinningsdag zijn over Pater Eymard en de eucharistische spiritualiteit.

Aanvang  om 9.30 met de mogelijkheid om deel te nemen aan de Eucharistie viering in onze Sacramentskerk.
Om 10.00 uur is er de inloop met koffie en thee.
De afsluiting is om 13.30 uur.

Gevraagde bijdrage is €15.00 incl koffie/thee en lunch.
Het bedrag vooraf overmaken op NL30INGB0000118111 o.v.v. 18 juni 2022 en uw naam.
Aanmelding via ups.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl vóór 11 juni 2022.

Heilige Drie-eenheid bloemversieringen

Zondag 12 juni was de feestdag van de H. Drie-eenheid waar onze kerk deel vanuit maakt. De bloemsiergroep had een aantal mooie versieringen verzorgd die er prachtig uitzagen, vol symboliek.

Vrijwilligersavond

In de 2e week van juni zal er een vrijwilligersavond zijn. Daarbij worden de onderlinge contacten weer aangehaald en een gezellige avond is in het vooruitzicht, als dank voor het vele werk wat onze vrijwilligers doen. In totaal zijn er ruim 40 vrijwillers actief in en rondom onze kerk.

Vaderdag

Zondag 19 juni is het vaderdag maar ook Sacramentszondag, de feestdag van de onze congregatie van het H.Sacrament. In deze speciale viering zal er ook uitgebreid op worden stilgestaan. Na de eucharistie viering, voorgegaan door Pater Aloys, is er een feestelijke koffie ontmoeting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *