Heijendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen
024 - 355 80 29
sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Sint-Corona

De marteldood

De heilige Corona stierf al op zestienjarige leeftijd de marteldood. Ze zou rond het jaar 177 de heilige Victor van Siena moed in hebben gesproken toen hij vanwege zijn geloof werd gemarteld.

Dit was in de tijd van de christenvervolgingen voldoende aanleiding voor de Romeinse overheid om haar te arresteren en te doden.

De heilige Corona werd tussen twee op de grond gebogen palmbomen vastgebonden. Bij het loslaten van de palmbomen werd ze verscheurd. De heilige Victor werd onthoofd.

Relieken Sint-Corona in Praag

Corona zou uit Egypte of Syrië afkomstig zijn. Bekendheid geniet ze echter vooral in Midden-Europa: Oostenrijk, Beieren en Bohemen.

Waarschijnlijk komt dat doordat keizer Otto III (983 – 1002) relikwieën van Corona naar Aken bracht. In de veertiende eeuw bracht keizer Karel IV die naar Praag.

Gebed op voorspraak Sint-Corona

Een klassiek gebed waarin ook de voorspraak van Corona wordt ingeroepen luidt:

Almachtige God, die de zonden van Uw volk vergeeft en al zijn gebreken heelt,
U, die Uzelf de Heer, onze Geneesheer noemt, en Uw geliefde Zoon gezonden heeft om onze ziektes te dragen, zie op ons neder, die nederig voor U staan.
We bidden U in deze tijd van epidemie en nood, gedenk Uw liefde en goedheid,
die U altijd weer opnieuw aan Uw volk getoond hebt in tijden van verdrukking.
Zoals U genadig neergezien hebt op de verzoening van Aaron en de uitgebroken plaag een halt toegeroepen hebt, zoals U het offer van David aangenomen hebt en de verderfengel bevolen hebt zijn hand terug te trekken, neem zo ook nu ons gebed en offer aan en verhoor ons naar Uw Barmhartigheid. Wend deze ziekte van ons af, laat hen die erdoor getroffen zijn, weer genezen, bescherm hen die door Uw goedheid tot nu toe ervan bewaard zijn gebleven,
en laat de plaag niet verder om zich heen grijpen.Heilige Maria, heil van de zieken, bid voor ons!
Heilige Corona, bid voor ons!
Heilige Sebastiaan, bid voor ons!
Heilige Rochus, bid voor ons!
Amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *